Historialliset pihat

Historialliset puistot ja pihat

Historiallisten puistojen peruskorjaussuunnittelussa ja puistorestauroinnissa lähdetään liikkeelle alueen historian selvittämisestä. Suunnitteluprojekti etenee usein yhteistyönä esimerkiksi historiantutkijan, museoviranomaisten ja tilaajatahon kanssa.

Historialliset puistot ovat paitsi aikakautensa arkkitehtonisia luomuksia, myös eläviä ja muuttuvia kasvillisuudeltaan ja eri aikakausien myötä. Puiston restaurointisuunnitelmassa joudutaankin puntaroimaan tarkkaan säilytettävien, ennalleen palautettavien ja kokonaan uusien elementtien painotusta tämän päivän vaatimukset huomioon ottaen.

Vanhojen rakennusten suunnitteluratkaisuilla pihaan luodaan vanhan ajan tunnelmaa. Pihasuunnittelussa käytetään rakennuksen aikakauteen sopivia tyyliratkaisuja, materiaaleja  ja kasvillisuutta.