Luontopihat

Ekologinen piha

Haluatko edistää pihassasi ekologisia arvoja, mutta et tiedä miten? Saatat miettiä, miten voisit pienentää hiilijalanjälkeäsi tai vaikuttaa luonnon hyvinvointiin omalla pihallasi. Piharakentamisessa on monia vaihtoehtoja, joilla pihan ekologisuutta voi parantaa. Kyse ei ole välttämättä suurista ja kovin näkyvistäkään asioista, sillä pienillä valinnoillakin on merkitystä. Toki luonnonmukaisuudessa voi mennä niin pitkälle kuin haluaa, mutta rakennetuillakin pihoilla voidaan edistää luonnon hyvinvointia ja ekologisuutta. Ekologisuuden kulmakivet liittyvät kolmeen asiaan: vesi, kasvillisuus ja pintamateriaalit.

Hulevedet ja vesiaiheet

Uudisrakennuksen yhteydessä on mahdollisuus tehdä ratkaisuja pihan hulevesien suhteen. Kun hulevedet hyödynnetään omassa pihassa, edistetään samalla luontoarvoja, kuten pohjaveden säilymistä ja kasvillisuuden hyvinvointia. Näin voidaan säästää myös kastelukustannuksissa. Kun hulevesiä imeytetään ja viivytetään omalla tontilla, ehkäistään myös tulvia.

Pihan kattovedet on ohjattu imeytysaltaaseen
Pihan kattovedet on ohjattu imeytysaltaaseen

Jos sinulla on vanha piha, niin parannuksia voidaan tehdä sielläkin. Esimerkkinä vaikkapa rännivesien talteenotto kastelua varten.

Laakea vati toimii lintujen juoma-altaana
Laakea vati toimii lintujen juoma-altaana

Pienelläkin vesiaiheella voi edesauttaa luontoa selviämään kuivuudesta. Pieni laakea vesiastia voi toimittaa lintujen juoma-altaan virkaa, ja siitä hyötyvät myös esimerkiksi mehiläiset. Isommat vesialtaat tarjoavat veden lisäksi myös elinympäristöjä esimerkiksi sammakoille ja liskoille ja sudenkorennoille.

Kasvillisuus

Kasvillisuusvalinnoilla on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. Istuttamalla puutarhaan kukkivia kasveja tarjotaan ravintoa pölyttäjille. Kasvit voivat olla yhtä hyvin puita tai pensaita kuin perennojakin. Puut ja pensaat tarjoavat ravintoa ja suojapaikkoja myös esimerkiksi linnuille.

Mehiläinen ja köynnöskuusama
Mehiläinen etsii mettä köynnöskuusaman kukasta

Kun istutukset tehdään kerroksittain, saadaan pihasta vielä luonnonmukaisempi. Luonnossa puhutaan puu- pensas- ja kenttäkerroksesta. Kotipihassa tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että istutetaan puita ja pensaita ja ehkä vielä perennojakin samalle istutusalueelle. Tällainen yhtenäinen istutusalue lisää myös pihan helppohoitoisuutta, kun ruohonleikkurilla ei tarvitse kiertää jokaista puuta erikseen.

Puut, pensaat ja maanpeiteperennat
Puut, pensaat ja maanpeitekasvit luovat luonnonmukaisen istutuksen

Pihan pintamateriaalit

Materiaaliratkaisuja tehdään usein taloudellisten seikkojen perusteella, mutta niillä on myös ekologisia vaikutuksia. Ensimmäinen vaikuttava tekijä on pinnoitettujen alueiden määrä. Jos koko piha pinnoitetaan, niin ekologisuutta edistävälle kasvillisuudelle jää liian vähän tilaa. Myöskään nurmikko laajoina pintoina ei edistä luontoarvoja. Pihan kasvillisuudesta lisää alla.

Materiaalivalinnoissa ekologisuutta lisää pintamateriaalin vedenläpäisevyys. Kiveys läpäisee vettä paremmin kuin asfaltti, sorapinnat sitäkin paremmin. Kiveysten vedenläpäisevyyttä voidaan edistää käyttämällä leveämpiä saumoja. Betonikivissäkin on kehitetty vettä läpäiseviä vaihtoehtoja.

Pintamateriaaleja: kestopuu, betonikiveys ja luonnonkiviä
Pintamateriaaleja: kestopuu, betonikiveys ja luonnonkiviä

Eri pintamateriaalien hiilijalanjälkeä voidaan myös vertailla. Kotimaisilla luonnomateriaaleilla, kuten puulla ja luonnonkivellä, hiilijalanjälki on pienin, kun taas teollisilla prosesseilla valmistetuilla ja tuontimateriaaleilla hiilijalanjälki kasvaa.