Palvelut

Pihasuunnittelu

Pihasuunnittelu lähtee liikkeelle maastokäynnistä, jossa tutustutaan tonttiin ja käydään läpi asiakkaan toiveita pihan suhteen. Ensimmäinen käynti on usein ns. konsultointikäynti.

Tämän jälkeen suunnittelija mittaa ja valokuvaa tontin. Pihasta piirretään ensin luonnos, joka käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitteluprosessissa piha hiotaan lopulliseen muotoonsa, joka on asiakkaan toiveiden mukainen. Suunnitelmaan tehtyjen muutosten jälkeen suunnittelija täydentää piirustuksen lopulliseksi toteutussuunnitelmaksi.

Puutarhan kasvillisuus

Toteutussuunnitelmasta käyvät ilmi
– pihan toimintojen sijoittelu ja kulkuväylät
– pintamateriaalit ja niiden määrät
– pinnanmuodot ja pintavesien ohjaus
– puuvartisten kasvien istutusuunnitelma
– perennojen istutusuunnitelma

Omatoimiselle rakentajalle voidaan tehdä ns. luonnossuunnitelma, joka on toteutussuunnitelmaa suppeampi. Luonnossuunnitelmassa esitetään

– pihan toimintojen sijoittelu ja kulkuväylät
– pintamateriaalit
– pinnanmuodot ja pintavesien ohjaus
– puuvartisten kasvien istutusuunnitelma
– perenna-alueet

Tarpeen mukaan toteutussuunnitelmaa voidaan täydentää leikkaus-, rakenne- ja detaljikuvilla, korkojen määrittelyllä  ja työselostuksella. Näitä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun pihan rakentaminen halutaan teettää urakoitsijalla tai kilpailuttaa. Haluttaessa saat myös urakoitsijan kauttamme.

Maisemasuunnittelija - ympäristösi asiantuntija

Hulevedet

Kun uudisrakennuksen ja piha-alueen hulevesisuunnittelu kytketään
mukaan pihasuunnitelmaan, saadaan pihasta viihtyisä ja tyylikäs keidas, joka parantaa myös pihan ekologista laatua.

Hulevedet saattavat olla ongelmana vanhoilla pihoilla. Silloin suunnittelijan kanssa yhdessä mietitään, minkälaisilla ratkaisuilla tilanne saadaan korjattua.

Ns. sadepuutarhassa hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti. Näin saadaan pihaan viihtyvyyttä lisääviä vesielementtejä ja samalla pihan monimuotoisuus lisääntyy. Sadepuutarhassa saadaan myös kustannussäästöjä. Hulevesien viemäröintitarve vähenee ja vesilasku pienenee, kun kasteluun käytetään sadevettä.

Linkit:

Maisemasuunnittelijat ry:n Pihaopas
paljon hyödyllistä tietoa pihasuunnitelman tilaajalle!

Viheraluerakentajat ry Kustannuslaskurin
avulla voit arvioida, mitä pihan rakentaminen tulee maksamaan.